Cách xóa một/xóa nhiều danh mục nhà cung cấp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Danh mục chọn Sản phẩm rồi chọn nhà cung cấp

Bước 2: Tick chọn những nhà cung cấp nào cần xóa rồi sau đó chọn vào Xóa nhiều

Bước 3: Chọn Đồng ý

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 0

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một/xóa nhiều danh mục nhãn hiệu
Bài tiếp: Cách xóa một/xóa nhiều danh mục đơn vị tính