Cách xóa một/xóa nhiều danh mục Ngành hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Danh mục chọn Sản phẩm rồi chọn Ngành hàng

Bước 2: Tick chọn những Ngành hàng nào cần xóa rồi sau đó chọn vào Xóa nhiều

Bước 3: Chọn Đồng ý

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một/xóa nhiều danh mục Loại khách hàng
Bài tiếp: Cách xóa một/xóa nhiều danh mục nhãn hiệu