Cách xóa liên hệ

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản lý liên hệ .

Bước 2 : Chọn liên hệ cần xóa -> Xóa .

Bước 3 : Xác nhận lại và ấn Xóa .

* Lưu ý : Bạn có thể chọn nhiều liên hệ để xóa cùng lúc .

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi nhanh trên liên hệ
Bài tiếp: Cách tạo công việc trên liên hệ