Cách xóa cơ hội khách hàng .

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần  xóa -> Xóa

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách gửi email trong cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách cập nhật nhanh trạng thái “dừng theo đuổi” trên nhiều cơ hội bán hàng