Cách xem tất cả các tài liệu đính kèm trong công việc trong một dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn Dự án cần xem tài liệu chung =>> Bấm nút Tài liệu ở cột bên phải

Bước 2: Chọn Tài liệu công việc, lọc lại bộ lọc để xem đầy đủ chi tiết tài liệu được đính kèm

Chọn hiển thị tài liệu công việc phù hợp để xem

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem tất cả các tài liệu sử dụng chung trong một dự án
Bài tiếp: Cách theo dõi số lượng công việc theo từng nhân viên trong dự án