Cách xem lại thông tin người duyệt đơn và thời gian duyệt đơn từ trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu HRM ⇒ chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Đơn của tôi ⇒ dòng trạng thái chọn Đã duyệt.

Bước 3: Chọn đơn muốn kiểm tra lại xem ai là người đã duyệt.

Thông tin về người duyệt, ngày duyệt, trạng thái (đồng ý hay từ chối duyệt) sẽ được hiển thị phần bên phải của giao diện

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 22

Cùng Topics

Bài trước: Cách lọc tìm đơn từ của tôi chưa được duyệt
Bài tiếp: Cách theo dõi và quản lý đơn chấm công