Cách xem báo cáo tổng quan chung của các quy trình công việc workflow trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xem báo cáo tổng quan của tất cả các quy trình công việc thực hiện như sau: 

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Bước 2: Chọn mục Dashboard để xem tổng quan về các quy trình

Tại đây sẽ có thông tin:

  • Tổng số lượng các nhiệm vụ: Bao nhiêu nhiệm vụ chưa xử lý, nhiệm vụ đang xử lý, nhiệm vụ thành công hay nhiệm vụ thất bại
  • Tổng số lượng các công việc: bao nhiêu công việc đã hoàn thành, bao nhiêu công việc chưa hoàn thành
  • Thông tin về các nhiệm vụ trong từng quy trình: Số nhiệm vụ theo từng trạng thái
  • Thông tin về số công việc trong mỗi quy trình
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem lại các hoạt động trong một quy trình công việc (workflow)
Bài tiếp: Cách xem báo cáo tổng quan của 1 quy trình công việc (workflow)