Cách trao đổi trên hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần trao đổi

Bước 2: Chọn tab trao đổi 

Bước 3: Nhập @+tên người nhận trao đổi và nhập nội dung trao đổi
Sau đó bấm “Gửi” để gửi nội dung.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập người phụ trách trong hợp đồng
Bài tiếp: Cách nhập dữ liệu loại hợp đồng từ file excel