Cách thực hiện trao đổi thông tin trong một nhiệm vụ (Workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thực hiện trao đổi trong một nhiệm vụ thao tác như sau:

  • Thực hiện gửi trao đổi trong nhiệm vụ trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ cần thực hiện trao đổi

This image has an empty alt attribute; its file name is image-425-1024x501.png

Bước 3: Click vào mục Trao đổi

Bước 4: Nhập thông tin trao đổi –> chọn Gửi để thực hiện nội dung trao đổi

Lưu ý: 

Nếu muốn gửi thông báo cụ thể tới một người nào đó cần thực hiện @gán tên người cần trao đổi –> Phần mềm sẽ gửi thông báo tới người được gán tên

Trong trao đổi bạn cũng có thể thực hiện đính kèm file hoặc hình ảnh –> Chọn Đính kèm để lựa chọn file

  • Thực hiện gửi trao đổi ở trên mobile

Bước 1: Từ giao diện chính –> Chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn tính năng Workflow

Bước 3: Xem danh sách các Nhiệm vụ –>click sang tab Nhiệm vụ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-430.png

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần thực hiện gửi trao đổi

This image has an empty alt attribute; its file name is image-431.png

Bước 5: Chọn mục Trao đổi

Bước 6: Nhập thông tin trao đổi và chọn biểu tượng Gửi đi

Bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh trong trao đổi ở trên mobile

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 44

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới nhiệm vụ vào trong quy trình (workflow)
Bài tiếp: Cách đính kèm file tài liệu lên một nhiệm vụ (workflow)