Cách tra cứu lịch sử hệ thống bị chỉnh sửa

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện chính FastWork, chọn ADMIN ⇒ chọn Nhật ký hệ thống

Bước 2: Ở giao diện Nhật ký hệ thống, có thể chọn theo tên Nhân viên, Hành động và lọc theo ngày tháng ⇒ chọn Áp dụng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 173

Cùng Topics

Bài trước: Cách đưa người dùng vào bộ phận
Bài tiếp: Cách xóa tài khoản người dùng ra khỏi hệ thống