Cách tính toán lại dữ liệu trên bảng lương tháng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để đảm bảo dữ liệu trên bảng lương tháng được chính xác nhất, trước khi thực hiện đối chiếu giá trị hoặc gửi báo cáo bảng lương bạn nên thực hiện tính toán lại dữ liệu để dữ liệu được cập nhật mới nhất. Để tính toán lại bảng lương tháng thực hiện như sau

Mọi hoạt động cập nhật, điều chỉnh thông tin trong một bảng lương tháng đều được phần mềm ghi nhận lại. Để xem các hoạt động này thực hiện như sau:

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Bảng lương tháng

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn bảng lương tháng cần tính toán lại dữ liệu

Bước 3: Chọn “Tiện ích” –> chọn Tính lại bảng lương 

Đợi phần mềm tính toán lại dữ liệu xong bạn có thể xem được dữ liệu bảng lương tháng theo số liệu mới nhất

Lưu ý: Trong trường hợp tính toán lại bảng lương thấy số liệu vẫn chưa chính xác, bạn thực hiện truy cập Bảng lương tháng, kiểm tra lại dữ liệu. Sau đó quay lại Bảng lương tháng và thực hiện Tính toán lại bảng lương thêm 1 lần nữa. Lúc này dữ liệu sẽ được tính toán lại theo bảng công vừa truy cập

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 59

Cùng Topics

Bài trước: Cách gửi trao đổi trên một bảng lương tháng
Bài tiếp: Cách nhập giá trị vào bảng lương tháng bằng file excel trên phần mềm FastWork