Cách tìm kiếm hợp đồng theo tên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Quản lý hợp đồng sao đó kích chọn “theo dõi thực hiện”

Bước 2: điền tên khách hàng vào ô “tìm kiếm hợp đồng” rồi chọn biểu tượng kính lúp

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng theo trạng thái xử lý
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng hết hiệu lực nhưng chưa thanh lý