Cách thu nợ theo phiếu bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới =>> Thu nợ

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng thu nợ và số tiền khách hàng đã thanh toán

Bước 4: Phân bổ thanh toán sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách điều chỉnh tăng nợ
Bài tiếp: Cách thêm mới phiếu trả hàng