Cách thiết lập quy trình tự động cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thiết lập quy trình tự động cơ hội bán hàng bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chọn Quy trình bán hàng đã tạo-> thiết lập 

Bước 2: Chọn tab quy trình. Thực hiện thiết lập quy trình tự động 

  • Thời gian xử lý tối đa: Thời gian xử lý cơ hội tối đa theo từng giai đoạn là bao nhiêu ngày.
  • Tỷ lệ thành công: Tỷ lệ thành công tương ứng với từng giai đoạn
  • Danh sách việc cần làm: Tạo mới các công việc cần làm tương ứng với từng giai đoạn
  • Tự động nhắc nhở: Tích chọn các nhắc nhở cần nhận thông báo
  • Tự động chốt thất bại khi quá hạn: Người dùng sẽ thiết lập số ngày, sau số ngày thiết lập đó thì phần mềm tự động chuyển cơ hội thất bại
  • Lý do thất bại: Chọn lý do thất bại tương ứng từng giai đoạn
  • Tự động chuyển bước tiếp theo: Người dùng hoàn thành việc cần làm theo thiết lập thì phần mềm sẽ tự động chuyển cơ hội sang giai đoạn tiếp theo

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo một nhóm bán hàng
Bài tiếp: Cách tạo giai đoạn cho một quy trình bán hàng