Cách thiết lập quy định thời gian tính phép

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Vì sao phải thiết lập quy định thời gian tính phép ?

Vì khi thiết lập quy định thời gian tính phép thì từ thời gian đó nhân viên sẽ được cộng phép .

Cách thiết lập :

Bước 1: Tại menu HRM ⟶  “Quản trị phân hệ HRM+

 Bước 2 : Chọn Quản lý phép

  • Chọn Phép năm đã tạo trước đó
  • Hoặc thêm mới

Bước 3: Kéo tới phần thông tin chung, nhập thông tin thời gian tính phép .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 77

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập số phép được hưởng tối đa trong năm của nhân viên
Bài tiếp: Cách thiết lập ngày bắt đầu được cộng phép mới trong tháng