Cách thiết lập phiếu chi trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

 Bước 1: Chọn dự án xây dựng

Bước 2: Trong mục Quản lý thu chi => Chọn “+ Lập phiếu chi ”

      Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin => Ấn Lưu và đóng để hoàn tất hoặc Lưu và thêm tiếp để  tiếp tục thêm phiếu chi khác

      Chú thích:

 • Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc:
  • Tiền mặt: phiếu thu/chi có tiền tố TTMCTM
  • Ngân hàng: phiếu thu/chi có tiền tố TNHCNH
 • Ngày lập phiếu: Thời gian lập phiếu
 • Loại thu/chi: Phiếu thu/chi theo loại đã được thiết lập
 • Phòng ban nộp/nhận: tìm kiếm nhóm đối tượng nộp/nhận cho phiếu thu/chi
 • Nhân viên nộp/nhận: nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách.
 • Giá trị phiếu thu/chi
 • Dự án: Phiếu thu/chi liên quan tới dự án nào
 • Hợp đồng: Phiếu thu/chi liên quan đến Hợp đồng nào
 • Đối tác : Lựa chọn nhà cung cấp , thầu phụ liên quan
 • Diễn giải: Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi
 • Hạch toán vào kết quả kinh doanh: tích chọn ô này nếu muốn khoản thu/chi được liệt kê trên báo cáo tài chính và ngược lại.

         Chỉ số:

 • Ngân sách(Budget): Ngân sách dự án
 • Doanh thu thực tế (Actual revenue) = Tổng giá trị các phiếu thu
 • Chi phí thực tế (Actual expense)  = Tổng giá trị các phiếu chi
 • Chênh lệch (Difference) = Ngân sách – Doanh thu thực tế
 • Số dư thực tế (Actual Balance)  = Doanh thu thực tế – Chi phí thực tế
 • Số dư kế hoạch (Projected Balance) = Ngân sách – Chi phí thực tế
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 172

Cùng Topics

Bài trước: Cách lập phiếu thu trong dự án xây dựng