Cách thiết lập một kết quả đánh giá

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2 : Chọn Quản lý tuyển dụng -> Vòng tuyển dụng -> Thêm

Bước 3 : Điền thông tin và ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 35

Cùng Topics

Bài trước: Cách đánh giá một ứng viên
Bài tiếp: Cách theo dõi các hồ sơ ứng viên theo kết quả tuyển dụng