Cách thiết lập danh mục các loại cuộc họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Cuộc họp -> Loại cuộc họp -> Thêm mới

Bước 4 : Điền tên loại cuộc họp => Bấm Lưu để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 50

Cùng Topics

Bài trước: Cách liên kết sử dụng tài nguyên vào trong lịch họp
Bài tiếp: Phân quyền cho một nhóm người truy cập được các chức năng trên module Quản lý lịch họp