Cách thiết lập danh mục biểu mẫu trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Trong thực tế có những công việc cần báo cáo theo một mẫu quy định. Người quản lý có thể thực hiện cấu hình báo cáo này lên phần mềm theo dạng 1 biểu mẫu. Để cấu hình một biểu mẫu trên phần mềm thực hiện như sau:

Bước 1: Cấu hình các trường thông tin biểu mẫu

Bước 2: Cấu hình thêm thành viên vào biểu mẫu

Bước 1: 

Từ menu WORK –> chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Chọn Danh mục –> chọn Biểu mẫu để chuyển sang phần quản lý biểu mẫu

 Bấm chọn “Thêm biểu mẫu” để thực hiện thêm biểu mẫu mới

Thiết kế biểu mẫu theo các trường dữ liệu

  • Nhập tên biểu mẫu
  • Ý nghĩa các trường:

– Kiểu chữ: Trường thông tin dữ liệu kiểu chữ

– Kiểu sốTrường thông tin dữ liệu kiểu số

 Đúng/SaiTrường thông tin dữ liệu kiểu lựa chọn Đúng hay sai

– Chọn mộtTrường thông tin dữ liệu kiểu lựa chọn một trong số nhiều lựa chọn

– Chọn nhiều: Trường thông tin dữ liệu kiểu lựa chọn cho phép chọn nhiều lựa chọn 

– ẢnhTrường thông tin dữ liệu kiểu hình ảnh đính kèm

– Ngày thángTrường thông tin dữ liệu kiểu ngày tháng

– Thời gianTrường thông tin dữ liệu kiểu thời gian, ngày giờ

– Địa chỉTrường thông tin dữ liệu kiểu đính kèm địa chỉ trên bản đồ

 Nhập đầy đủ thông tin chọn “Lưu và thoát” để thêm mới một biểu mẫu

Bước 2:

Sau khi lưu xong một biểu mẫu mới –> thực hiện lựa chọn biểu mẫu vừa tạo

Tại thông tin chi tiết của Biểu mẫu –> chọn Tab Thành viên –> chọn nút Thêm thành viên

Thực hiện tích lựa chọn các nhân viên được phép sử dụng loại biểu mẫu này, chỉ những nhân viên được gán là thành viên trong biểu mẫu mới có thể nhìn thấy biểu mẫu để lựa chọn và nhập được thông tin vào biểu mẫu –> Lựa chọn loại thành viên (Quản lý/Xem dữ liệu/Thành viên). 

Thường để nhân viên có thể lựa chọn được biểu mẫu và thêm được thông tin vào biểu mẫu, bạn nên chọn Thành viên

Sau khi lựa chọn xong Thành viên chọn Hoàn thành để lưu lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 33

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một người dùng truy cập vào module Danh sách công việc (Task)
Bài tiếp: Cách thao tác nhanh trên nhiều công việc tại giao diện Danh sách công việc