Cách theo dõi tiến độ công việc theo các dạng view (Danh sách, Nguồn lực, Tiến độ, KanBan)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Có 4 dạng theo dõi tiến độ công việc =>> Có thể xem ở cột bên phải

1. Xem theo dạng danh sách

2. Xem theo nguồn lực

  • Có thể lọc theo các trạng thái:

          ‣ Chưa thực hiện
‣ Đang thực hiện
          ‣ Hoàn thành…

  • Có thể xem theo tuần/tháng

3. Xem theo tiến độ

4. Xem theo Kanban

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 33

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình tự động tính tiến độ cho từng bước thực hiện trong quy trình công việc (checkflow)
Bài tiếp: Cách thêm thành viên vào nhóm làm việc