Cách theo dõi lịch sử vị trí trong ngày của nhân viên trên máy tính

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Theo  dõi lịch sử vị trí trong ngày của nhân viên giúp quản lý dễ dàng kiểm soát được lộ trình của nhân viên trong ngày, nhất là đối với các công ty có khối lượng nhân viên kinh doanh lớn, nhân viên kĩ thuật của các nhà mạng,…

Cách thực hiện:

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Giám sát vị trí chấm công

Bước 2: Từ mục Giám sát vị trí chọn Tất cả

Bước 3: Chọn nhân viên cần xem vị trí lịch sử

Bước 4: Chọn Lịch sử

Bước 5: Chọn ngày cần xem lại vị trí, hoạt động

Bước 6: Từ mục Hoạt động =>> Chọn hoạt động cần xem lại

  • Chấm công vào/ra: Xem vị trí của nhân viên ở thời điểm có Hoạt động chấm công vào/ra
  • Vào/Rời khách hàng: Xem vị trí của nhân viên ở thời điểm có hoạt động Check in/out tại khách hàng
  • Lộ trình di chuyển: Ghi nhận và nối tất cả các vị trí từ thời điểm Chấm công vào cho đến lúc Chấm công ra
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 219

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền phạm vi cho một người dùng có quyền theo dõi vị trí nhân viên của các phòng ban khác
Bài tiếp: Cách theo dõi vị trí nhân viên chấm công trên điện thoại