Cách theo dõi KPI của một nhân viên, phòng ban trên giao diện web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn KPI ⇒ chọn Theo dõi KPI

Bước 2: Lọc theo từng phòng ban, năm và tháng để tìm kiếm.

Bước 3: Chọn vào từng nhân viên để theo dõi. 

Tại đây, mình có thể theo dõi KPI  dưới dạng bảng hoặc dạng biểu đồ.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 50

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi KPI của một nhân viên, phòng ban trên giao diện điện thoại
Bài tiếp: Cách điều chỉnh chỉ tiêu giao trong phiếu đánh giá KPI