Cách theo dõi công việc tôi giao

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách theo dõi công việc tôi giao trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Chọn công việc tôi giao 

Giúp bạn theo dõi và quản lý các công việc mà mình là người giao việc.  

Bạn sử dụng bộ lọc sẽ theo dõi được tình hình các công việc mà mình đã giao, giao cho ai, và tiến độ thực hiện công việc đến thời điểm hiện tại. 

Từ đó đưa ra các chính sách điều chỉnh, các nhắc nhở kịp thời nhất

  • Cách theo dõi công việc tôi giao trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn sang tab Tôi giao để xem các công việc đã giao cho người khác thực hiện

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình mẫu in cho một biểu mẫu
Bài tiếp: Cách đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm công việc (web và mobile)