Cách theo dõi Cảnh báo hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ giao diện phần mềm-> CRM -> Hợp đồng.

Bước 2: Chọn “Cảnh báo” hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình

  • Hết hiệu lực tháng này: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn trong tháng này
  • Hết hiện lực tháng sau: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào tháng sau
  • Hết liệu lực quý này: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào quý này
  • Hết liệu lực quý sau: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào quý sau
  • Hết hiệu lực chưa thanh lý: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng đã hết hiệu lực nhưng chưa thực hiện thanh lý
  • Thanh toán chưa xuất hóa đơn: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng khách hàng đã thanh toán nhưng chưa thực hiện xuất hóa đơn
  • Thanh lý chưa thanh toán: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng đã thanh lý nhưng  khách hàng chưa thực hiện thanh toán
  • Xuất hóa đơn, chưa thanh toán: Là bộ lọc hiển thị kết quả các hợp đồng đã xuất hóa đơn nhưng khách hàng chưa thực hiện thanh toán
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 83

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm Cơ hội bán hàng trong Hợp đồng
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng theo tình trạng thanh toán