Cách theo dõi báo cáo đi muộn về sớm chi tiết theo từng hoạt động chấm công vào ra của nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xem báo cáo đi muộn về sớm chi tiết theo từng hoạt động chấm công vào ra của nhân viên, bạn làm như sau:

Từ menu OFFICE –> chọn Báo cáo chấm công –> Chọn Đi muộn về sớm V2

Tại giao diện báo cáo chấm công Đi muộn, về sớm V2 chọn bộ lọc thời gian theo tháng để xem dữ liệu sau đó chọn Tìm kiếm

Để xem dữ liệu theo năm bạn chọn chuyển đổi sang Năm

Chọn Năm cần xem dữ liệu sau đó chọn Tìm kiếm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 82

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem báo cáo thống kê số lượng nhân viên làm việc theo từng ca làm việc
Bài tiếp: Cách theo dõi báo cáo tổng thời gian đi muộn về sớm trong một ngày của nhân viên