Cách thêm thành viên ngoài bộ phận trong Quản lý khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Khách hàng

Bước 2: Kích chọn khách hàng muốn add thêm thành viên ngoài bộ phận >> Chọn gán

Bước 3: Chọn “Người phụ trách” để add thành viên ngoài bộ phận 

Bước 4: Thực hiện tìm kiếm theo tên thành viên -> kích chọn thành viên -> Thêm

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 27

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng có quyền quản trị quản lý khách hàng
Bài tiếp: Hướng dẫn thiết lập danh mục liên hệ