Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận tham gia dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn dự án bạn muốn thêm thành viên =>> Chọn thiết lập

This image has an empty alt attribute; its file name is image-285-1024x507.png

Bước 2: Click menu thành viên

  • Nếu bạn thêm thành viên thuộc cùng 1 bộ phận =>> Click chọn thành viên tham gia dự án và nhấn thêm:
  • Nếu bạn thêm thành viên ngoài bộ phận =>> Tìm kiếm tên thành viên muốn add vào dự án =>> chọn thành viên tham gia và nhấn thêm.

Lưu ý: Các thành viên ngoài bộ phận muốn thêm được vào dự án thì đã được phân quyền truy cập module này.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 70

Cùng Topics

Bài trước: Cách thay đổi thứ tự các hạng mục trong dự án
Bài tiếp: Cách thay thế thành viên thực hiện công việc trong dự án