Cách thêm phiếu hoàn trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ trong giao diện quản lý vật liệu của dự án => Chọn Phiếu hoàn => Chọn thêm mới Phiếu hoàn

Bước 2: Nhập , chọn đầy đủ thông tin và ấn Lưu

Bước 3: Sau khi thêm phiếu xong, mở chi tiết phiếu hoàn để xác nhận và có thể trao đổi , tương tác với nhau trong phiếu

     Trên Mobile:
Bước 1: Chọn mục thêm phiếu tại dự án cần thêm phiếu hoàn                                  

Bước 2: Chọn thêm phiếu hoàn

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin  

Bước 4: Mở chi tiết phiếu hoàn để chỉnh và ấn Lưu   sửa hay xác nhận    

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 81

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách tạo kho vật liệu trong dự án xây dựng