Cách thêm nhật ký trò chuyện trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện quản lý yêu cầu hỗ trợ chọn yêu cầu hỗ trợ cần thêm nhật ký trò chuyện

Bước 2: Chọn Tab Chat-> Tạo chat

Bước 3: Chọn kết quả chat->Chọn thời gian thực hiện. Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm nhật ký gửi email trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm nhật ký gửi sms trong yêu cầu hỗ trợ