Cách thêm người phụ trách yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện Quản lý yêu cầu hỗ trợ chọn yêu cầu cần thêm người phụ trách

Bước 2: Chọn Thêm người phụ trách

Bước 3: Bạn tích chọn Người phụ trách. Bấm lưu để thêm thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm người theo dõi vào yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách đính kèm tài liệu vào yêu cầu hỗ trợ