Cách thêm mới phiếu trả hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Phiếu bán hàng

Bước 2: Chọn Mã phiếu bán hàng

Bước 3: Chọn Trả hàng

Bước 4: Sau khi bấm Trả hàng phần mềm hiển thị giao diện Trả hàng. Ở đây mình có thể điều chỉnh kho nhập, số lượng trả và chuyển trạng thái đã duyệt (nếu không cần người duyệt)

Bước 5: Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách thu nợ theo phiếu bán hàng
Bài tiếp: Cách thêm mới phiếu bán hàng