Cách thêm mới một quy trình công việc(Checkflow) trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thêm mới một quy trình công việc trên web, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Từ giao diện chính –> Chọn menu Work –> chọn Quy trình công việc (Checkflow)

Bước 2: Chọn 1 nhóm làm việc muốn thêm quy trình. 

Có 2 cách để tạo quy trình công việc:

• Cách 1: Bấm nút + quy trình ở góc bên phải màn hình

• Cách 2: Từ nhóm làm việc muốn tạo quy trình –> Chọn biểu tượng “Bánh răng” –> Tạo quy trình

Bước 3: Bảng “Tạo quy trình mới” hiện ra –> Điền theo các trường thông tin có trong bảng.

Lưu ý:

  • Quản lý/Thành viên/Người theo dõi: phải là thành viên đã có trong nhóm quy trình 
  • Bấm “Thông tin khác” để thêm các trường khác
  • Lưu ý: Chế độ hiển thị
    ‣ Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia nhóm được nhìn thấy thông tin nhóm
    ‣ Riêng tư: Chỉ tài khoản quản trị và những thành viên tham gia nhóm được nhìn thấy thông tin nhóm

          ‣ Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của nhóm

  • Sau khi điền xong các trường –> Bấm nút Tạo quy trình
  • Hiện thông báo “Tạo quy trình mới thành công” là hoàn thành
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một công việc vào trong quy trình công việc (checkflow) (web và mobile)
Bài tiếp: Cách thêm mới một nhóm quy trình (Checkflow) trên web