Cách thêm mới một nhóm quy trình (workflow) trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thêm mới một nhóm quy trình trên web, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Từ tab WORK –> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Danh mục –>sau đó lựa chọn Quy trình

Chọn Nhóm quy trình và Thêm mới

Nhập thông tin các nhóm quy trình và Lưu lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 44

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem thông tin một nhiệm vụ trong quy trình công việc
Bài tiếp: Cách thêm mới một quy trình công việc (workflow) trên web