Cách thêm mới một nhóm quy trình (workflow) trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thêm mới một nhóm quy trình trên web, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu WORK bạn chọn “Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Danh mục sau đó lựa chọn Quy trình

Bước 3: Chọn Nhóm quy trìnhThêm mới

Bước 4: Nhập thông tin nhóm quy trình và nhấn Lưu để thêm mới nhóm quy trình

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 75

Cùng Topics

Bài trước: Tạo nhóm loại đề xuất
Bài tiếp: Thiết lập biểu mẫu