Cách thêm mới một dự án trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Cách 1: Thêm dự án riêng lẻ 

Bước 1: Từ tab Work → chọn mục Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2:

 • Ở cột bên trái: Từ phần Dự án → Tick vào dấu “+” => Chọn dự án hoặc nhấn vào nút Dự án trên góc phải màn hình để thêm dự án mới

Bước 3: Sau khi bấm vào dự án → Hiển thị Bảng thông tin

 • Nhập các trường thông tin về dự án
 • Lưu ý:
  • Loại dự án:
   • Dự án thực tế: Là dự án sẽ được xây dựng và triển khai ngay
   • Dự án mẫu: Là dự án được tạo ra thành các mẫu với mục đích người quản trị khi thiết lập dự án mới có thể chọn loại dự án mẫu này
  • Khách hàng: Khách hàng của dự án
  • Ngày bắt đầu/ ngày kết thúc: thời gian hoàn thành của dự án
  • Mô tả: Thêm thông tin chi tiết về dự án
  • Chế độ hiển thị
  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án
  • Riêng tư: Chỉ những thành viên tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án
  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của dự án

Bước 4: Sau khi nhập xong các trường thông tin nhấn Tạo dự án để thêm mới

Cách 2: Thêm dự án vào nhóm dự án

Bước 1: Từ tab Work → chọn mục Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2:

 • Ở cột bên trái: Chọn 1 nhóm dự án → Bấm vào nút *
 • Bấm vào nút Tạo dự án

Bước 3: Sau khi bấm vào dự án → Hiển thị Bảng thông tin

Bước 4: Sau khi nhập xong thông tin chọn Tạo dự án để thêm 1 dự án với vào nhóm dự án tương ứng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới các hạng mục trong dự án
Bài tiếp: Cách thêm mới một nhóm dự án trên web