Cách thêm mới hồ sơ ứng viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Hồ sơ ứng viên h là bản tóm tắt những thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc mà ứng viên muôn ứng tuyển.
Việc quản lý danh sách hồ sơ ứng viên là vô cùng quan trọng.
Để thêm mới được hồ sơ ứng viên thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Từ menu HRM chọn Tuyển dụng:

Bước 2: Chọn Hồ sơ ứng viên ở thanh menu bên trái màn hình và Chọn “Thêm mới” 

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào form “Tạo thông tin ứng viên mới”:

 • Họ và tên: Họ và tên ứng viên
 • Ngày sinh: Ngày tháng năm sinh của ứng viên
 • Số điện thoại: Số điện thoại của ứng viên
 • Đính kèm CV:
 • Trình độ văn hóa:
 • Chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành học của ứng viên
 • Loại tốt nghiệp
 • Địa điểm làm việc: Địa điểm làm việc trước đây của ứng viên
 • Công ty làm gần nhất: Công ty làm trong thời gian gần đây nhất của ứng viên
 • Nguồn ứng viên:
 • Vị trí tuyển dụng: Vị trí mà doanh nghiệp của bạn muốn tuyển dụng
 • Giới tính
 • Email
 • Trường đào tạo:
 • Số năm kinh nghiệm: số năm kinh nghiệm làm việc của ứng viên 
 • Địa chỉ thường trú:
 • Quê quán

Bấm Lưu để Lưu thông tin hoặc Lưu và thêm tiếp để thêm các hồ sơ tiếp theo

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 38

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa hồ sơ ứng viên
Bài tiếp: Cách thiết lập vị trí tuyển dụng