Cách thêm mới danh mục xưng hô .

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục >> Danh mục chung >> Xưng hô >> Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và Lưu


Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình quản lý cơ hội khách hàng .
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục xã/phường .