Cách thêm mới danh mục loại đề xuất mẫu

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Tại sao phải cấu hình mẫu đề xuất?

Vì khi có mẫu đề xuất thì mới gửi được đề xuất và những thông tin cấu hình trong đây sẽ được hiển thị ra khi chọn mẫu đề xuất tương ứng

Bước 1 : Từ menu OFFICE ⟶  “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Đề xuất 

Bước 4 : Chọn Mẫu đề xuất -> chọn Thêm mới

Bước 5 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Tạo mới để hoàn tất .

Phân quyền đề xuất

Nhấn vào phân quyền để thực hiện phân quyền cho từng thành viên với từng chức năng của đề xuất đó

Người thực hiện thường sẽ có chức năng hoàn thành đề xuất

* Lưu ý :

Người phê duyệt: Người phê duyệt loại đề xuất này

Người nhận thông báo: Khi đề xuất được duyệt ở bước đầu tiên(đối với các đề xuất duyệt nhiều cấp) thì ai sẽ nhận được thông báo về việc đó

Người thực hiện: Sau khi đề xuất được duyệt thành công thì ai sẽ là người thi hành nội dung trong đề xuất đó. Người thực hiện sẽ cần được phân quyền hoàn thành đề xuất để khi thực hiện xong có thể nhấn hoàn thành.

[ Chỉ cần một người xét ] chỉ người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt được đề xuất đó .

Cần duyệt đồng thời ] chỉ những người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt đề xuất đó .Không cần theo thứ tự duyệt sắp đặt có nghĩa là ai duyệt trước cũng được .

Duyệt theo quy trình ] chỉ những người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt đề xuất đó. Mặc định người hiển thị trên đầu là người được duyệt trước .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 32

Cùng Topics

Bài trước: Cách in một mẫu đề xuất
Bài tiếp: Cách cấu hình vào tạo mẫu in cho một loại đề xuất