Cách thêm mới danh mục các nhà cung cấp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Thu chi nội bộ -> chọn Loại thu-> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin của Loại thu và Lưu lại

Ngoài ra, phần mềm cũng hộ trợ người dùng thêm mới các Nhà cung cấp từ file excel

Bước 1: Từ Danh sách loại thu => Chọn Tiện ích => chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu từ phần mềm để nhập các trường dữ liệu theo đúng quy định

Bước 3: Nhập file dữ liệu theo file mẫu đã chuẩn hóa

Thao tác Chọn file =>> Bắt đầu tải file =>> Nhập dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 138

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục các loại thu
Bài tiếp: Cách cấu hình mẫu in cho từng loại phiếu thu, phiếu chi