Cách thêm mới công việc trong dự án trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách 1: Thêm công việc trực tiếp tại dự án
Bước 1: Chọn WORK => Dự án/nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: Chọn dự án cần thêm công việc => Chuyển qua giao diện xem dạng danh sách rồi chọn Thêm công việc từ không thuộc hạng mục hoặc hạng mục tương ứng

Cách 2: Thêm công việc tại Danh sách công việc (Tasks) rồi di chuyển vào dự án hạng mục tương ứng

Bước 1: Chọn WORK => Danh sách công việc (Tasks)

Bước 2: Nhấn Thêm công việc, điền đầy đủ thông tin, chọn Dự án/Quy trình  rồi nhấn Lưu để hoàn thành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 212

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới công việc trong dự án trên mobile
Bài tiếp: Thiết lập các đầu việc phụ – checklist cho công việc trong dự án