Cách thêm mới 1 công việc trong dự án theo cấu trúc WBS

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn menu Work =>> Chọn Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: Ở giao diện Dự án/nhóm bạn chọn Dự án cần thêm công việc =>> Chọn chế độ xem dạng Tiến độ – GANTT


Bước 3: Tại giao diện Tiến độ, chọn hạng mục rồi nhấn dấu cộng “ +” để thêm công việc => sau đó nhập tên công việc, các trường thông tin cần thiết rồi Lưu lại

Bước 4: Sau khi các công việc được tạo, bạn nhấn vào dấu cộng để tạo các công việc có phụ thuộc với nhau, ví dụ công việc có số là 1, khi nhấn dấu cộng để thêm thì công việc mới được tạo ra sẽ là 1.1 thì các công việc được tạo ra tương tự như vậy sẽ là 1.2, 1.3 hoặc sẽ là 1.1.1 hoặc 1.1.2

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 109

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho thành viên tham gia dự án
Bài tiếp: Tổng quan về quản lý dự án trên phần mềm FastWork