Cách thêm file đính kèm vào trong công việc (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách bổ sung file tài liệu vào trong một công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thêm file đính kèm

Bước 3: Chọn vào phần khác và chọn vào đính kèm để đính kèm file

Bước 4: Nhấn thêm file trên máy tính hoặc đính kèm liên kết

Bước 5: Nhấn Lưu đính kèm để hoàn tất

  • Cách bổ sung thêm file tài liệu vào trong công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm nhấn vào Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thêm file đính kèm

Bước 3: Nhấn vào dấu (+) phía dưới góc phải màn hình –> chọn đính kèm tệp để thêm file đính kèm

Bước 4: Chọn file cần gán: Chụp ảnh trực tiếp, Chọn ảnh từ bộ sưu tập hoặc Đường dẫn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách đính kèm biểu mẫu vào trong công việc (web và mobile)
Bài tiếp: Cách thêm các việc cần làm (checklist) trong công việc (Web và Mobile)