Cách thêm công việc trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện quản lý yêu cầu hỗ trợ chọn yêu cầu hỗ trợ cần thêm công việc

Bước 2: Chọn Tab Công việc >> Thêm công việc

Bước 3: Nhập tiêu đề công việc, thời gian bắt đầu/kết thúc, mô tả,…
Bấm Lưu để thêm mới thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 0

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm nhật ký gặp mặt trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục yêu cầu hỗ trợ