Cách thêm công việc trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm công việc

Bước 3: Chọn tab Công việc chọn Thêm công việc

Bước 4: Nhập tiêu đề công việc, thời gian bắt đầu/kết thúc, mô tả,… chọn Lưu để hoàn thành thêm công việc

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm nhật ký gặp mặt trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục yêu cầu hỗ trợ