Cách tạo phiếu kiểm kê kho hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Mục đích: Chốt số tồn hiện tại , tránh sai sót phiếu phát sinh. Khi đã sinh ra phiếu kiểm kê tất cả những phiếu điều chỉnh kho, xuất kho khi thêm mới đều không được.

Bước 1: Từ Menu Kho hàng chọn Kiểm kê kho hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Sau khi nhấn thêm mới 

  • Chọn ngày kiểm kê
  • Chọn kho kiểm kê
  • Ghi chú
  • Lấy dữ liệu

Bước 4: So sánh tồn thực tế với tồn hệ thống để chốt số liệu kiểm kê

Bước 5: Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh sách Khách hàng
Bài tiếp: Cách kiểm tra tồn kho hiện tại