Cách tạo mới một quy trình hỗ trợ khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Tại phần danh mục nhóm hỗ trợ kĩ thuật, ấn vào hình bánh răng chọn Tạo quy trình

Bước 3: Tại cửa sổ tạo quy trình mới, điền đầy đủ các thông tin như mã, tên, mô tả, thành viên của quy trình ⇒ chọn “Lưu” để hoàn tất thêm mới

 
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 50

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới nhóm hỗ trợ khách hàng