Cách tạo mới một quy trình hỗ trợ khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn “Hỗ trợ (Ticket)”

Bước 2: Tại phần danh mục nhóm hỗ trợ kĩ thuật, ấn vào hình bánh răng chọn “Tạo quy trình”

Bước 3:  Tại cửa sổ tạo quy trình mới, điền đầy đủ các thông tin như mã, tên, mô tả, thành viên của quy trình

Chọn “Lưu” để hoàn tất cập nhật

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới nhóm hỗ trợ khách hàng