Cách tạo kế hoạch chăm sóc khách hàng gắn với nhiều khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Chọn các khách hàng muốn tạo lịch >> Bấm Khởi tạo

Bước 2: Chọn kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 3: Điền các trường thông để tạo kế hoạch mới >> Sau đó bấm Lưu

Ghi chú: Các trường thông tin như sau:

  • Mã kế hoạch: Kí hiệu của kế hoạch
  • Tên kế hoạch: Là tên kế hoạch cần thêm khách hàng vào
  • Mô tả: diễn giải nội dung kế hoạch
  • Người phụ trách: Những người thực hiện kế hoạch chăm sóc này
  • Ngày bắt đầu: thời gian bắt đầu thực hiện kế hoạch
  • Ngày kết thúc: ngày kết thúc kế hoạch
  • Hình thức chăm sóc: có thể chọn tất cả hoặc chọn 1 trong các hình thức (Viếng thăm/gọi điện/email/sms/chat)
  • Biểu mẫu: Báo cáo theo các trường quy định
  • Gắn thẻ: Để phân loại kế hoạch (Giống tag)
  • Trạng thái: Lên kế hoạch/Đang thực hiện/Đã thực hiện

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 39

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán người phụ trách thuộc cùng 1 bộ phận trong danh sách khách hàng
Bài tiếp: Phân quyền cho một người dùng có thể thêm khách hàng