Cách tạo chương trình khuyến mại bằng excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Chương trình khuyến mãi

Bước 2: Chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn file mẫu cho từng loại hình thức khuyến mại và hình thức khuyến mại tương ứng

Bước 4: Chỉnh sửa file mẫu và lưu

Bước 5: Nhập file mẫu đã chỉnh sửa ở Bước 4

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 193

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới phiếu bán hàng
Bài tiếp: Cách tạo chương trình khuyến mại khi mua nhóm sản phẩm