Cách quản lý nhân sự nghỉ việc, đang thử việc, hết hạn hợp đồng, nghỉ thai sản, nhân viên thuê ngoài

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Phần mềm sẽ quản lý được hồ sơ đối với các nhân sự đã nghỉ việc, đang thử việc, hết hạn hợp đồng, nghỉ thai sản, nhân viên thuê ngoài. Để thêm mới bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện nhân sự chọn Quản lý

Bước 3: Chọn tab Nghỉ việc để thêm quản lý hồ sơ các nhân viên đã nghỉ việc

Tại đây bạn sẽ thấy được số lượng, danh sách các nhân viên đã nghỉ việc

Bước 4: Để bổ sung thêm hồ sơ ⇒ Chọn Thêm mới để thêm hồ sơ 

Bước 5: Nhập thông tin hồ sơ nhân viên đã hết hạn Hợp đồng ⇒ chọn Lưu

Phần loại hồ sơ chọn loại tương ứng

Với các loại hồ sơ khác bạn cũng thực hiện tương tự

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 475

Cùng Topics

Bài trước: Cách chuyển trạng thái/loại hồ sơ nhân sự
Bài tiếp: Cách nhập bổ sung thông tin hồ sơ nhân sự trực tiếp trên phần mềm