Cách phê duyệt một đề xuất (web và app)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Cách phê duyệt một đề xuất trên Web

Bước 1: Từ menu WORK chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2 : Từ giao diện chọn Tôi phê duyệt, chọn đề xuất cần duyệt

Bước 4 : Chọn Đồng ý để duyệt đề xuất

Từ chối/Đồng ý: Khi nhận được đề xuất có thể Từ chối/Đồng ý

Nhập ghi chú từ chối/phê duyệt (nếu có) và ấn Lưu để hoàn tất

Chuyển tiếp:

Khi nhận được đề xuất Duyệt nhưng cần xin ý kiến cấp trên >> Dùng “Chuyển tiếp” và tích chọn “Đồng ý” trong dialog

Khi nhận được đề xuất – Nhận thấy cần cấp dưới review duyệt trước rồi mình mới duyệt >> Dùng “Chuyển tiếp” và không tích chọn “Đồng ý” trong dialog

Uỷ quyền: Nhận thấy việc này có thể uỷ quyền cho cấp dưới xử lý (Bận đi công tác, ốm)

Trả lại/Từ chối: Không thuộc thẩm quyền của mình

Cách phê duyệt một đề xuất App

Cách 1
Có thể nhấn vào thông báo trong quả địa cầu để link tới Đề xuất cần duyệt

Cách 2

Bước 1: Từ giao diện chính chọn 3 gạch góc phải

Bước 2: Chọn Đề xuất

Bước 3: Nhấn vào Tab chờ duyệt và chọn Đề xuất cần duyệt

Bước 4: Chọn các nút tương ứng như trên Web

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 129

Cùng Topics

Bài trước: Cách chỉnh sửa một đề xuất
Bài tiếp: Cách cấu hình đề xuất với Quản lý trực tiếp của users