Cách phân quyền phụ trách quản lý tài sản

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Mục đích: để phân quyền phạm vi quyền hạn cho một số đối tượng đặc biệt (phòng tổ chức, kế toán …) có thể quản lý được tài sản của toàn bộ công ty.

Cách thực hiện:

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2:

  • Tại giao diện Phân quyền ⇒ chọn Người dùng
  • Chọn User cần phân phụ trách
  • Chọn tab Phụ trách. Ở mục Quản lý tài sản ⇒ Chọn Khu vực/bộ phận sẽ phụ trách (Nếu phụ trách cả Công ty, chỉ cần chọn Vào Tên của Khu vực Tổng)
  • Sau đó bấm Lưu
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 162

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập được các chức năng trên module quản lý tài sản
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục nhóm tài sản